Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020

Αγαπητές εθελόντριες/αγαπητοί εθελοντές,
αγαπητές φοιτήτριες/αγαπητοί φοιτητές,
αγαπητό ακαδημαϊκό κοινό του συνεδρίου «Μνήμη και Αφήγηση»,

αφού εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την συμβολή σας στην επιτυχία της διημερίδας μας θα θέλαμε να ανακοινώσουμε,
ότι όποιος/όποια επιθυμεί Βεβαίωση Συμμετοχής στο συνέδριο (εννοείται για όσους/όσες έχουν εγγραφεί),
μπορεί να την παραλαμβάνει από τα γραφεία μας (3, ΝΠ. ΦΛΣ)
κατά τις ώρες συνεργασίας της κ. Γεωργοπούλου (Δε 15.6, 13-14/ Πα 19.6, 13.30-14.30)
και του κ. Πάγκαλου (ΠΑ 12.6, 19-20.30/ΠΕ 18.6, 14-15/ΔΕ 22.6, 13.30-15).